De natuur in op de paarden

 

Donkseweg in Brandwijk

Het mooiste stukje Nederland.
Onze boerderij is gelegen aan het Natura 2000 gebied De Donkse Laagte. Uitgestrekte weilanden waar vogels en koeien het uitzicht bepalen.Staatsbosbeheer is beheerder van dit weidevogel-reservaat.

 

 

De brug over de Boezem